Expression écrite et orale de la langue basque

Expression écrite et orale de la langue basque

 • ECTS

  2,25 crédits

 • Composante

  Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)

Objectifs

Ce cours d’expression écrite et orale a pour objectif d’amener les étudiants vers un niveau C1, voire C2 en langue basque. Il a pour point de départ les productions hebdomadaires des étudiants afin de répondre au mieux aux besoins de ceux-ci. Ainsi, les fautes et usages déviants les plus courants seront corrigés semaine après semaine. Par ailleurs, l’expression écrite et orale seront enrichis par l’analyse de textes des 20ème et 21ème siècles.

Ikasgai honen helburua da ikasleak C1 (edo, hala dagokionean, C2) mailarako bidean ezartzea, idatzizko eta ahozko adierazpena landuz. Horretarako, huts ohikoenak zuzenduko dira, eta molde jatorragoak landuko. Ereduari dagokionez, euskara batua oinarri hartuko da, Ipar Euskal Herriko hizkeretako ohiko moldeez aberasturik.

Klasean ariketak eta testu azterketak proposatuko dira zailtasunak dakartzaten puntuen sakontzeko. Ikasgai honek Euskal Gramatika ikasgaiaren programarekin bat egiten baitu, bigarren lauhilabetean, Aditz Sintagmari emanen zaio arreta berezia.

Lire moins

Heures d'enseignement

 • Expression écrite et orale de la langue basqueTravaux Dirigés24h

Contrôle des connaissances

SESSION 1 : contrôle continu (50%) et examen final (écrit 2h) (50%).

SESSION 2 : écrit 2h.

 

1. SESIOA : kontrol jarraikia (%50) eta bukaerako azterketa (2 oren) (%50).

2. SESIOA : 2 oreneko azterketa idatzia.

Lire moins

Compétences visées

 • Maitriser la langue basque à l'oral et à l'écrit.
 • Connaître les différents usages et registres de la langue basque.
 • Formuler à l'écrit et à l'oral des analyses, synthèses et traductions écrites de la langue basque vers la langue française ou réciproquement.

 

 • Euskara ahoz eta idatziz zuzen eta egoki erabiltzea.
 • Euskararen erabilerak eta erregistroak ezagutzea.
 • Idatziz eta ahoz analisiak eta sintesiak ekoiztea. Testuak itzultzea euskaratik frantsesera eta frantsesetik euskarara.
Lire moins

Bibliographie

Euskaltzaindia. Euskara Batuaren eskuliburua : https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_ebe&view=bilaketa&task=pdf&Itemid=1161&atala=aurkibide-analitikoa

Ikas. 2020. Dudaken : https://www.ikas.eus/spip.php?rubrique1876&lang=eu

Mounole Céline. 2022. Iparrorratza: kalko eta huts ohikoenen saihesteko bidelaguna. Eskuizkribua.

Lire moins