Grammaire basque

Grammaire basque

 • ECTS

  5 crédits

 • Composante

  Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)

Objectifs

Le cours de grammaire basque a pour objectif d’enrichir les connaissances grammaticales des étudiants et d’assoir leur maîtrise de la langue. Il vise également à amener les étudiants vers l’analyse morphologique et syntaxique de la langue basque. Au deuxième semestre de la première année c’est le syntagme verbal (morphologie, syntaxe) qui est à l’étude.

Euskararen gramatika hiru lauhilabetez irakasten da, lehen urte osoan eta bigarren urtearen lehen erdian. Ikasgai honek, ikasleen gaitasun linguistikoa gorpuztearekin batean, euskararen deskribapen linguistikoen burutzeko oinarrien ematea du xede. Lehen urteko bigarren lauhilabetean Aditz Sintagma da aztergai, zehazkiago, aditz motak, adizki jokatugabeak, adizki jokatuak, denbora-aspektua-modua sistema, kasu-balentziak.

Lire moins

Heures d'enseignement

 • Grammaire basqueCours Magistral21h
 • Grammaire basqueTravaux Dirigés21h

Contrôle des connaissances

SESSION 1 : contrôle continu (40%) et examen final (écrit 3h) (60%).

SESSION 2 : écrit 3h.

 

1. SESIOA contrôle continu (40%) et examen final (écrit de 3h) (60%).

2. SESIOA : 3 oreneko azterketa idatzia.

Lire moins

Compétences visées

 • Maitriser la langue basque à l'oral et à l'écrit.
 • Connaître les différents usages et registres de la langue basque.
 • Connaître et décrire le système grammatical de la langue basque.

 

 • Euskara ahoz eta idatziz zuzen eta egoki erabiltzea.
 • Euskararen erabilerak eta erregistroak ezagutzea.
 • Euskararen gramatika ezagutzea eta deskribatzea.
Lire moins

Bibliographie

Euskaltzaindia. 1993. Euskal gramatika laburra : perpaus bakuna. Bilbao.

Euskaltzaindia. 1985. Euskal Gramatika Lehen Urratsak I (EGLU I). Iruñea-Pamplona.

Euskaltzaindiaren gramatika batzordea. 2020. Euskararen gramatika. Bilbao.

Euskara Institutua (UPV/EHU). Sareko Euskal Gramatika (SEG). www.ehu.eus/seg.

Hualde. J.I. & Ortiz de Urbina. J. 2002. A grammar of Basque. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

Lafitte. P. [1962] 1979. Grammaire Basque : Navarro-Labourdin Littéraire. 2ème édition, San Sebastián / Bayonne: Elkar / Ikas.

Zubiri. I. & Zubiri E. [1995] 2012. Euskal Gramatika Osoa. Bilbao : Didaktiker.

Lire moins