Espagnol

Espagnol

  • Composante

    Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)

Contrôle des connaissances

SESSION 1 contrôle continu (50%) et examen final (écrit de 2h) (50%).

SESSION 2 : écrit de 1h.

1. SESIOA kontrol jarraikia (%50) eta bukaerako azterketa (2 oren) (%50).

2. SESIOA : oren bateko idatzia.

Lire moins

Compétences visées

  • Communiquer par oral et par écrit de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère.
  • Étudier et analyser un texte littéraire, une production culturelle ou un document historique en employant les arguments adéquats et en les structurant avec précision. Pour cela, recourir aux outils, méthodes et théories de la critique littéraire ou de l'histoire.
  • Maîtriser les différents types d’exercices d’usage dans les analyses littéraires.

 

  • Gutienez atzerriko hizkuntza batean argi komunikatzea, ahoz zein idatziz.
  • Literatura, kultura-ekoizpen bat edo dokumentu historiko bat landu, aztertu eta azaltzeko beharrezkoak diren argudioak era egituratu eta zehatzean osatzea, eta, horretarako, literatura-kritikaren edo historiaren berezko teoria, metodo eta baliabideetan oinarritzea.
  • Obra literarioen aztertzeko ariketak menperatzea.
Lire moins